Wildkamperen regelgeving.

wildkamperen

In Europa, wat is toegestaan en wat niet?

Eerst en vooral moet je weten wat de term betekent. Kamperen in het wild is in principe kamperen op een plaatst die daar niet voor aangewezen is. Samengevat komt het op het volgende neer…

wildkamperen

Krijg je toelating van de eigenaar van het terrein dan valt het niet onder de noemer wildkamperen. Waardoor het in de meeste Europese landen wettelijk verboden is.

Wat zijn de uitzonderingen?

Bivakkeren in de natuur wordt in sommige landen zoals Schotland, Zweden, Noorwegen,… toegestaan en gereglementeerd op grond van het zogenoemde Allemansrecht of Outdoor Acces Code.

In andere landen is er dan weer een gedoogbeleid maar blijft het toch wettelijk verboden. Daardoor is het dus soms balanceren op een slappe koord. Ieder moet voor zichzelf uitmaken wat kan en niet kan. Discussie zal er steeds zijn.

Weet als het niet mag je kan betrapt worden. Wees vervolgens dan ook zo fair de consequenties daarvan te aanvaarden. ‘If you can’t stand the heat, get out of the kitchen’.

Enkele basisregels in verband met wildkamperen

Leave no trace!

Leave No Trace

Dé algemene stelregel: ‘leave no trace’ ! Kamperen in natuurreservaten en nationale parken doe je beter niet tenzij het expliciet toegelaten is! In België is zonder toestemming kamperen verboden maar er zijn wel tal van alternatieven voorzien in de vorm van bivakzones. Op de site bivakzone.be vindt je alle info over deze zones waar je kan gereglementeerd ‘wildkamperen’. Zo hoef je je verder geen zorgen te maken.

Wegwijzer heef een lijvig dossier over wildkamperen (enkel voor leden). De VZW spendeerde enkele maanden tijd aan een grondige research over dit onderwerp. Vele telefoontjes (van het ministerie van toerisme van Azerbijdjan, tot de bergsportvereniging van Zwitserland) hebben als resultaat de grootste verzameling gegevens rond dit thema in Europa!

Informatie wildkamperen per land

België & Luxemburg

trailstar

In België is wildkamperen verboden. Er zijn echter steeds meer bivakzones waar je legaal je tent kan opslagen. Voor meer info kan je kijken op de prima website bivakzone.be. Zo kunnen legale bivakzones ook een alternatief zijn voor wildkamperen. Ze kampen soms wel met hun eigen problemen zoals overbelasting, feestjes, afval,…

Door de overmatige overlast werken de bivakzones in eigendom van Natuur & Bos tegenwoordig met een reservatiesysteem waar je voor één nacht een plekje kan reserveren.

Volgens het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten (PDF)

 • bivakzone : de ruimte tot tien meter rondom een daartoe bestemde paal waar recreatief gebivakkeerd kan worden.
 • De toegankelijkheidsregeling kan voor voetgangers de toegankelijkheid buiten de wegen toestaan. Daartoe bakent de toegankelijkheidsregeling één of meer van de volgende zones af : speelzone, hondenzone, bivakzone en vrij toegankelijke zone. Het regelt ook de toegankelijkheid van die zones.
 • Op bivakzones mogen ten hoogste drie tenten voor samen ten hoogste tien personen geplaatst worden. Elke tent mag ten hoogste 48 uur blijven staan in diezelfde bivakzone. Bivakzones dienen zodanig te zijn ingeplant dat ze niet bereikbaar zijn voor gemotoriseerde voertuigen en dat ze niet gelegen zijn in een straal vanéén kilometer tot een terrein voor open lucht recreatieve verblijven.
Welcome to My Garden

Verder kent Vlaanderen ook het burgerinitiatief ‘Welcome to My Garden‘. Het is een platform waarmee burgers hun tuin vrij ter beschikking kunnen stellen als rudimentaire camping voor reizigers. Het is een initiatief zonder winstoogmerk dat is opgezet door een groep burgers.  De vrij eenvoudige website heeft ook een pagina op Facebook.

Ook Campspace heeft een gelijkaardige opzet, hier is er wel meestal een kleine vergoeding verbonden aan je kampeerplek. Campspace heeft kampeerplekken wereldwijd.

Wallonië en de Ardennen

Bivakkeren in het bos, Artikel 19 van het Boswetboek stelt: “Onverminderd artikel 27 is het tijdelijk verblijf verboden buiten de daartoe voorziene gebieden verboden.” Het tijdelijk verblijf is het “verblijf tijdens een periode van minder dan 48 uur” (art. 3, 23° van het Boswetboek).

Bivakkeren is in principe dus verboden in het bos. De wet voorziet echter in twee uitzonderingen. Enerzijds de “deelnemers aan jeugdactiviteiten, ingericht door ofwel jeugdbewegingen ofwel verenigingen die activiteiten verzorgen voor jongeren, en de deelnemers aan begeleide bewegingen met een pedagogisch of therapeutisch doel” (artikel 27). Anderzijds mag er wel worden gebivakkeerd in de “daartoe voorziene gebieden”.

Op deze website vind je de volledige bepalingen voor Wallonië die in grote lijnen hetzelfde zijn als in Vlaanderen.

Een grappig weetje: “Luidens artikel 43 van het besluit dd. 4 septembre 1991 van de executieve van de Franse Gemeenschap betreffende de camping-caravaning, is het beoefenen van de camping-caravaning toegestaan op de openbare weg gedurende minder dan 24 uur. Een tent kan dus geplaatst worden op een berm. Voor bepaalde gemeente is echter een specifieke toestemming vereist.

Sinds april 2021 kent men in Wallonië het initiatief ‘Bivouac Chez Moi’, opgericht door de ‘Club Alpin Belge’ en de Waalse tegenhanger van ‘Welcome to my garden‘. Er zijn wel regels die je dient na te leven.

Je arriveert aan het einde van de dag en vertrekt vroeg in de ochtend, bent autonoom (alles zit “in de rugzak”) en verplaatst je te voet, met de fiets of in ieder geval zonder motor. Gebruik enkel een kleine tent of tarp, wees discreet (geen geluidsoverlast) en stil vanaf 22.00 uur.
Maak alleen vuur als / daar waar / wanneer het geautoriseerd en veilig is, en verwijder dood hout alleen waar het is toegestaan ​​- zonder de vegetatie te beschadigen.
Respecteert plaatsen, de natuur en haar bewoners (menselijk en niet-menselijk), Neemt niets en laat geen spoor achter van je passage en natuurlijk neem je al je afval mee.

Regels wildkamperen Nederland

Sinds 2008 is de kampeerwet vervallen. Het is de bedoeling dat gemeenten het kamperen reguleren middels hun eigen plaatselijke verordening (APV).

Lang niet alle gemeentes hebben dit gedaan, of ze hebben dit (voorlopig) niet goed gedaan.

UPDATE 28 MEI 2020

Staatsbosbeheer stopt per 1 juni 2020 met paalkampeerterreinen!

Staatsbosbeheer stuurde in volle coronacrisis en persbericht uit om te melden dat de paalkampeerterreinen niet meer open gaan. Volgens ons een zeer spijtige beslissing waar alweer de natuur recreanten gestraft worden i.p.v. zij die overlast bezorgen. In onze ogen had staatsbosbeheer hier andere maatregelen kunnen treffen. Het recht op vrije toegang tot de natuur zoals in Scandinavië of Schotland kennen we spijtig genoeg nog niet in de lage landen en lijkt nu zelfs terug geschroefd.

Het volledige persbericht lees je hieronder:

Vanwege de coronamaatregelen zijn de 17 paalkampeerterreinen van Staatsbosbeheer al tijdelijk gesloten, maar besloten is dat ze niet meer open gaan en worden ontmanteld. Staatsbosbeheer vindt het erg vervelend voor de recreanten die wél voor hun rust van de paalkampeerterreinen genoten, maar de overlast van andere groepen gebruikers is de laatste jaren te groot geworden.

Overlast

Steeds vaker werd er vuur gebruikt; afval en toiletpapier achtergelaten; vernielingen aangebracht en langer en met meer mensen dan toegestaan overnacht. Toezicht en handhaving bleek door het grote oneigenlijke gebruik van de paalkampeerterreinen niet langer haalbaar. 

Wie dus in Nederland wil bivakkeren heeft enkel de mogelijkheid om te wildkamperen of gebruik te maken van privé initiatieven van particulieren, plekken van Natuurmonumenten of officiële camping mogelijkheden. Staatsbosbeheer stelt zelf de natuurkampeerterreinen voor. Onze Noorderburen tellen er zo een 27. Mooie plekjes, die voor de boswachters beter te beheren zijn. Je moer er op voorhand reserveren. Niet hetzelfde als paalkamperen of wildkamperen maar mogelijks wel een oplossing voor sommige mensen.

Trekkershutten

trekkershut

trekkershutten.nl is een valabel alternatief voor wie in Nederland op wandel gaat. Trekkershutten hebben bed met matras en tafel en stoelen. Ook is er overal is elektriciteit aanwezig.

De basic Trekkershutten zijn bij uitstek geschikt tijdens een trektocht. Dan heb je niet veel meer nodig dan een bed en een stoel om goed uit te rusten. Bij de basic Trekkershut maak je gebruik van het sanitair op de camping of kiest voor een meer comfortabele luxehut.

Verboden om te wildkamperen in Duitsland

In Duitsland is de juridische situatie ingewikkeld maar in principe is wildkamperen er verboden.  Bovendien is er geen landelijke regelgeving. Kantons en gemeenten bepalen daarnaast de lokale voorschriften. Wil je toch in de vrije natuur overnachten, vraag dan toestemming aan de landeigenaar en vermijd natuurparken. De Deutsche Alpenverein zet alles nog eens op een rijtje in deze pdf. Een noodbivak is over het algemeen overal toegestaan. Een gepland bivak wordt gedoogd tenzij in beschermd gebied. In deze beschermde gebieden is het expliciet verboden (vraag naar de administratie van het beschermde gebied).

Saar-Hunsrück-Steig
Op de Saar-Hunsrück-Steig in Duitsland

In meer en meer gebieden vind je tegenwoordig bivakzones in Duitsland, deze werken meestal met een reserveringssysteem en een kleine vergoeding. De Eifel heeft bv. zo een systeem. Ook in de Pfalz en het Zwarte Woud zijn er bivakplaatsen.

Oostenrijk

wildkamperen

Het is er verboden te kamperen in het bos. Boven de boomgrens is wildbivakkeren onder bepaalde voorwaarden en in sommige gebieden wel mogelijk. Aangezien de regels per Bundesland verschillend zijn is het bijgevolg raadzaam altijd toestemming te vragen aan de eigenaar.

Als je wilt kamperen in de bergen van Oostenrijk, kom je terecht in een oerwoud van regelgeving. Natuur minnende wandelaars blijven vaak in onzekerheid. Bevinden ze zich nog in een legaal gebied? Of zullen ze hun tent toch voor nieuwsgierige blikken moeten verbergen. De droom van de nacht in de buitenlucht barst al snel als je kijkt naar het wettelijke kader.

Afhankelijk van het Bundesland zijn er serieuze verschillen – alles van getolereerde verblijven tot flinke boetes is mogelijk. Het Oostenrijkse Alpenverein zet de regelgeving per staat voor je op een rijtje.

Zwitserland

Wildbivak (boven de boomgrens) wordt in Zwitserland toegestaan voor één nacht. Deze regels gelden niet voor natuurparken en per kanton kunnen de regels alweer afwijken.

wildkamperen Zwitserland

De volledige uitleg vind je op de website van de Zwitserse Alpine Club (Duits en Frans) of specifiek per kanton (Duits)

Frankrijk

In Frankrijk maakt men onderscheid tussen ‘bivak’ (bivouac, één nacht op dezelfde plek) en ‘wildkamperen (camping sauvage). Het laatste is verboden, maar het eerste is toegestaan, maar er zijn wel enkele voorwaarden:

 • Bivakkeren is van 19u tot 9u
 • Op 1 uur wandelafstand van de doorgaande weg
 • Buiten nationale parken: op 1 uur van park verwijderd
 • Binnen nationale parken: enkel in le Mercantour, les Ecrins, les Pyrénées, Vanoise (toelating van huttenwaard nodig) en Corsica (tegen betaling wildkamperen bij de hut)
Dikwijls kan je in de buurt van de hutten je tent opzetten met toestemming van de huttenwaard.

Regels wildkamperen Spanje & Portugal

De Spaanse staat definieerde ooit wildkamperen, dat onder bepaalde voorwaarden in het hele land was toegestaan. Deze wet is echter ingetrokken , hoewel velen het blijven aanhalen als referentie…

Er is door de gedecentraliseerde structuur van het land een zeer diverse wetgeving per regio. Daarom vraag je het dus best na bij de lokale overheid. Catalonië laat bijvoorbeeld wel toe om te wildkamperen, in Castilië en León daarentegen is het dan weer absoluut verboden.

In de regel is het wildkamperen of ‘la acampada libre’ verboden maar er zijn uitzonderingen die afhankelijk zijn van de wetgeving in de verschillende autonome regio’s in Spanje. In de regel mag er in het wild geslapen worden als er geen gebruik wordt gemaakt van een tent (dormir al aire libre sin tienda), dus met de slaapzak of iets soortgelijks direct in de natuur.

Er zijn echter in Spanje speciale plaatsen waar men in het wild kan en mag kamperen, de zogenaamde ‘acampada controlada’. Dit zijn plaatsen die door een gemeente beschikbaar worden gesteld en waar men over het algemeen gratis en soms tegen betaling met een tent mag staan.

Je mag niet kamperen op minder dan 100 meter van de zee en ook nationale- en natuurparken zijn verboden terrein. Net als privé-eigendomen, historische monumenten, militaire zones en stedelijke gebieden.

Volgens artikel 46.1 passen de volgende zones de nationale regels voor wildkamperen streng toe.

Baskenland, Catalonië, Madrid, Castilla y León en Castilla la Mancha. Deze website gaat dieper in op de regelgeving per regio

Portugal

In Portugal mag je wel wildkamperen maar alleen als je op voorhand een ‘permit’ hebt aangevraagd bij de gemeente én je de toestemming krijgt van de grondeigenaar of iemand van de politie.

Wildkamperen is nog steeds verboden op gronden die behoren tot het Natura 2000-netwerk, beschermde gebieden en gebieden die vallen onder de Kustontwikkelingsplannen. Overtredingen op deze gronden kunnen resulteren in een boete van 120 tot 600 euro.
Campings in Portugal zijn een geweldig alternatief voor wildkamperen. Ze bieden dikwijls een prachtig uitzicht, uitstekende voorzieningen, gemakkelijke toegang en gemoedsrust. Velen bevinden zich langs de kust en in het binnenland en vereisen zelden vooraf reserveren.

Nieuwe projecten zoals Homecamper of Campspace stellen mensen in staat om hun eigen land aan te bieden met faciliteiten zoals campings en een geweldig idee voor kamperen in Portugal.

Italië

In Italië is wildkamperen verboden maar zolang je op grote hoogte zit (boven de 2000 m) wordt een bivak doorgaans getolereerd.

In het Parco Nazionale di Alpi Marittime in Piëmont is wildkamperen van zonsondergang tot zonsopgang wel toegestaan. Weliswaar is het niet officieel bevestigd, maar dit lijkt voor de gehele Italiaanse Alpen (en dus niet de Dolomieten) zo te zijn

Schotland paradijs om te wildkamperen

Affric Kintail Way

Je tent opstellen in de vrije natuur is in Schotland wel toegelaten voor één nacht, natuurlijk zijn er wel regels die zijn samen gevat in de Outdoor Acces Code. De Land Reform (Scotland) Act 2003 zorgt ervoor dat iedereen wettelijk toegangsrecht heeft tot het grootste deel van van Schotland, echter moeten deze rechten op verantwoorde wijze worden uitgeoefend.

Kamperen doe je immers met respect voor de privacy, veiligheid en de natuur in Schotland. Evenzo moeten landbeheerders hun land en water op verantwoorde wijze beheren in verband met toegangsrechten. (Foto: Affric Kintail Way)
De Scottish Outdoor Access Code biedt daarom gedetailleerde richtlijnen voor deze verantwoordelijkheden. Zodoende biedt de code een praktische gids om iedereen te helpen weloverwogen beslissingen te nemen over wat het beste te doen is in alledaagse situaties.

Door de drukte op de West Highland Way is er o.a. ten Oosten van Loch Lomond een restrictie i.v.m. wildkamperen. In dit deel van Schotland heb je dus op sommige plaatsen een ‘permit‘ nodig.

Een aantal kampeerplaatsen bevindt zich dus in zogenaamde vergunningsgebieden (sommige met basisvoorzieningen), waar je nog wel kunt ‘wildkamperen’ zoals beschreven in de Scottish Outdoor Access Code maar binnen een van de de campingbeheerzones.

Plaatsen waar je enkele kan kamperen met een permit rond Loch Lomond

De kosten van kampeervergunningen binnen de vergunningsgebieden bedragen £ 4 per tentper nacht. Vergunningen kunnen hier online worden geboekt.

Scottish Outdoor Access Code

De code is gebaseerd op drie hoofdprincipes:

In het Verenigd Koninkrijk heb je ook Bothies. Een bothy is een eenvoudige hut, meestal vrij toegankelijk. Bothies zijn te vinden in afgelegen berggebieden in Schotland, Noord-Engeland en Wales. Hierboven zie je een voorbeeld van een bothy.

Engeland, Wales en Ierland

Update januari 2023:

Het recht op wildkamperen in Engeland en Wales is verloren gegaan, nadat een rijke landeigenaar met succes een zaak had aangespannen tegen Dartmoor National Park, de laatste plaats waar het mogelijk was te wildkamperen zonder toestemming te vragen.

Er wordt nog gekeken of de groep rond ‘Right to roam‘ in beroep gaat en de Labour-partij heeft al gezworen dat als ze aan de macht komt, ze het recht om te wild te kamperen in heel Engeland zal uitbreiden.

Alexander Darwall, een hedgefondsbeheerder en de op vijf na grootste landeigenaar van Dartmoor, spande de zaak aan tegen het nationale park, met het argument dat het recht op wildkamperen op de heide nooit heeft bestaan. Darwall, de eigenaar van het 1.619 hectare grote Blachford-landgoed in het zuiden van Dartmoor, biedt fazanten-, hertenjacht en vakantieverhuur op zijn land.

Er is dus een principieel verboden maar er is ook een gedoogbeleid. Daarom is toestemming vragen waar mogelijk dus steeds de beste optie.

In het Engelse Dartmoor was het dus wel legaal wild kamperen tot januari 2023. Er is een map met toegelaten gebied waar je precies kan zien waar je mocht staan.

Er is intussen een beweging op gang gekomen die meer vrijheden wil naar Schots model in England en Wales. Op de website righttoroam.org.uk vind je alles hierover terug.

Soepele regels om te wildkamperen in Scandinavië

Net als in Schotland is wildkamperen ook hier voor één nacht toegestaan. Evenals in Schotland is er een hier code. Het ‘Allemansrätt’ of ‘Allemansrecht. In Zweden, Noorwegen, en Finland is het eveneens toegestaan.

Zweden

In Zweden mag je overal in de natuur kamperen, ook op privéterrein. Dit is te danken aan de beroemde Allemansrätten, een wet die bestaat om iedereen toegang te geven tot de natuur. Zorg er wel voor dat je de natuur, planten en dieren in het wild respecteert. 

Volgens Allemansrätten mag je zoals gezegd kamperen op eigen grond, maar mag je niet kamperen in de buurt van gebouwen en niet in tuinen of het perceel rondom gebouwen. Lees ook het verbod op kampvuren. Over het algemeen is het toegestaan, maar op sommige plaatsen is er mogelijk een verbod om de natuur of de natuur te beschermen. Tijdens sommige periodes in de zomermaanden is er soms een verbod op elke brand, als er een groot risico is op bosbranden.

Bestuursorganen van de provincie en de brandweer vaardigen verboden uit en het is aan jou om te achterhalen waar en wanneer deze van kracht zijn. Hoe pak je dit aan? De meeste gemeenten geven informatie over het huidige brandgevaar. U vindt deze informatie bij de plaatselijke VVV.

Allemansrätten is alleen van toepassing op kleinere groepen, als je in een grote groep met meerdere tenten zit, moet je toestemming vragen.

Sommige nationale parken en natuurgebieden hebben specifieke kampeerregels! Lees de specifieke regels voor uw gebied als u overweegt wild te kamperen in een van de twee.

Noorwegen

De regels lijken in Scandinavie veel op elkaar al zijn er kleine verschillen. Je moet een afstand van 150 meter aanhouden van het dichtstbijzijnde bewoonde huis.

Als je langer dan twee nachten wilt blijven, moet u de landeigenaar om toestemming vragen, dit geldt niet als u zich in de bergen of in een ander afgelegen gebied bevindt.

Tussen 15 april en 15 september zijn kampvuren nabij of in bossen verboden. Met uitzondering van goedgekeurde kampvuurplaatsen of in gebieden waar brandgevaar hoogst onwaarschijnlijk is, bijvoorbeeld aan zee en uit de buurt van bomen.

Net als in Zweden is vuur maken tijdens extreme droogte verboden, dit geldt voor grills, kachels en gasbranders. Het metereologisch instituut heeft een website die het brandgevaar per streek aangeeft.

Finland

De Finse wetgeving is vergelijkbaar met deze in de rest van Scandinavië De toeristische dienst heeft een brochure die je kan dowloaden.

Denemarken

In tegenstelling tot alle andere Noord-Europese landen is wildkamperen in Denemarken niet legaal. Je mag alleen kamperen op aangewezen campings of plaatsen. Er zijn wel voorwaarden (pdf) aan verbonden. De kans is groot dat je niet wordt gepakt als je buiten een van de aangewezen campings staat, met uitzondering van stranden die strikt verboden zijn.

Wildkamperen

IJsland

Laugavegur

IJsland heeft sinds 1999 de ‘The Nature Conservation Act‘ Het doel van deze wet is om de interactie van de mens met zijn omgeving te sturen, zodat deze noch de biosfeer noch de geosfeer beschadigt, noch de lucht, de zee of het water vervuilt.

Daarom is deze wet bedoeld om, voor zover mogelijk, te waarborgen dat de IJslandse natuur zich volgens haar eigen wetten kan ontwikkelen en de instandhouding van haar uitzonderlijke of historische aspecten kan waarborgen.

De regelgeving omtrent wildkamperen werd in 2015 en 2017 daarom strenger gemaakt. In woongebied mag je slechts één nacht drie campingtenten op onbebouwd land plaatsen als er geen camping in de buurt is. ‘Outdoor’ heb je toestemming om kampeertenten te plaatsen uitgezonderd lokale verordeningen bv.. in Skatafell NP waar je een ‘permit’ nodig hebt. Meer info en plaatsen waar het verboden is te kamperen vind je op ust.is.

Baltische Staten

Estland

Weinig mensen weten dat Estland ook het ‘Right to roam’ heeft net als de buurlanden in Scandinavië. Kamperen op privéterrein is niet toegestaan. Dus vermijd gemarkeerde privé terreinen en blijf weg van de bewoonde gebieden en het komt goed. Op land dat eigendom is van de overheid, mag je gedurende een beperkte tijd op dezelfde plek vrij kamperen, met uitzondering van nationale parken en militaire gebieden. De Estse regering heeft een paar eenvoudige regels die u moet volgen wanneer u wild kampeert of gewoon in de natuur bent. Deze zijn vergelijkbaar met de regelgeving in bv. Zweden.

Letland & Litouwen

Wild Camping in Letland is eigenlijk min of meer legaal. Als je de juiste plek kiest. In sommige gebieden is wildkamperen niet legaal. Maar het is een algemeen aanvaarde activiteit in Letland. Blijf weg van nationale parken, privéterrein en zandduinen met vegetatie. Als je bovendien respectvol blijft tegenover de natuur en je omgeving zal je geen problemen krijgen en ben je vrij om te genieten van wild kamperen in Letland. Houd gewoon de borden in de gaten die wildkamperen verbieden, sommige lokale regels kunnen van toepassing zijn in verschillende regio’s van Letland.

Oost-Europa

De meeste landen in Oost-Europa hebben helemaal geen wetten of voorschriften met betrekking tot wildkamperen. Armenië, Georgië, Oekraïne, Wit-Rusland en Moldavië zijn stuk voor stuk prachtige landen die niet echt wetten hebben tegen wildkamperen, dus je bent vrij om te kamperen waar je maar wilt met uitzondering van enkele nationale parken in bv. Oekraïne. Houd in alle bovengenoemde landen rekening met het maken van kampvuren. Mogelijk zijn er lokale of seizoensgebonden regels tegen bosbranden.

Polen

Kamperen in het wil in Polen is niet legaal, maar wordt wel algemeen geaccepteerd. Je mag niet kamperen op het strand of in nationale parken, populaire wandelbestemmingen zoals Tatra National Park zijn hier bijzonder streng in en de parkwachters controleren dit. In vrijwel elk nationaal park krijg je hoogstwaarschijnlijk een boete.

Hoewel je niet officieel mag kamperen heeft staatsbosbeheer wel een map met mooie spots op haar website staan.

Andere landen wereldwijd

Verenigde Staten en Canada

Het land wordt hier beheerd door verschillende nationale, provinciale en lokale overheden, bovendien zijn er ook Indiaanse reservaten en privégrond. Je moet je onderzoek doen om te achterhalen wie de eigenaar van het land is en of je op verboden terrein bent (in sommige gevallen heeft het op verboden terrein zijn ernstige gevolgen).

Wild kamperen in Forest Service of BLM (Bureau of Land Management) gebieden is vrij normaal in Noord-Amerika. Hetzelfde geldt voor Canadian Crown Land. In nationale parken en nationale monumenten is kamperen in het wil heel gewoon, maar er zijn wel dikwijls vergunningen vereist.

Australië en Nieuw-Zeeland

Kamperen is een nationaal tijdverdrijf in zowel Australië als Nieuw-Zeeland, maar is op de verkeerde plek je tent opzetten kan je een fikse boete opleveren. Kampeerlocaties worden meestal geregeld door lokale regelgeving, dus let op borden die overnachtingen verbieden.

Het is iets meer verwarrend in Australië, omdat er zes staten zijn, allemaal met verschillende regels. Het wordt steeds moeilijker om plaatsen te vinden dat geen beperkingen kent – zelfs nationale parken vereisen een vergunning voor wild kamperen.

Marokko

Toubkal range

Ook in Marokko hebben we gebivakkeerd in het wild al ging dat niet altijd van een leien dakje. Als ze je hebben gespot is er steeds wel iemand die er een economische opportuniteit in ziet.

Een ezelsdrijver wordt plots parkwachter en een bouwvakker plots eigenaar van het terrein waar je op staat. Hoe hoger in de bergen hoe makkelijker dus.

Wetgeving heb ik niet echt kunnen vinden en de dingen worden vaak op zijn Afrikaans geregeld… met een beetje goodwill kan er veel, maar je hoeft je niet te laten bedotten natuurlijk. Verslag Marokko.

Turkije

Bivakkeren in Turkije is volledig legaal en er zijn vrijwel geen beperkingen. Het toerismebureau van Turkije heeft ook veel informatie over wildkamperen.

Heb je weet over specifieke wetgeving in landen wereldwijd? Laat het me zeker weten en ik vul deze pagina aan.

Al deze regels zijn niet absoluut en aan verandering onderhevig, daarom proberen we deze pagina dan ook zo goed en kwaad als mogelijk up-to-date te houden. En niet vergeten

LEAVE NO TRACE

Geef je mening en ervaringen over wildkamperen in de ‘comment section’ onder de foto’s

Foto’s van mijn ervaringen met bivakkeren

Gerelateerde berichten

Vragen en opmerkingen

Vragen of opmerkingen? Stel ze onderaan deze page.

8 reacties

 1. Piet Goyvaerts zegt:

  Miljaar Bart, al meer dan 40 jaar ga ik wild kamperen. Talloze katers heeft dat opgebracht! En nu pas besef ik wat wildkamperen eigenlijk is…

 2. Cristian zegt:

  Geweldig om dit te lezen, hoe mooi wildkamperen kan zijn. Een van mijn wensen, hiken en wildkamperen in de bergen.
  Tot nu toe helaas nog geen plannen gemaakt om dit ook werkelijk te gaan doen. Hierbij zou ik de eerste keren graag hulp bij willen hebben of meer er over willen leren. Het is namelijk niet zo maar iets.

  1. Dat is zo Cristian, ik zou je aanraden om klein te beginnen… de bergen kunnen ook veranderlijk zijn.

  2. Michel Andringa zegt:

   Hoi Cristian,

   Wat gaaf om te lezen dat jij wilt hiken en wildkamperen in de bergen. Wij doen dat sinds 2016 op diverse plaatsen. Maar begonnen makkelijk en vertrouwd ( Fjallraven Classic). Dat was voor ons de start van een terugkerend avontuur. Inmiddels gaan we er geregeld op uit. Maar altijd met z’n tweeën, met kaarten en navigatie en goed voorbereiden. Mocht je hulp willen gebruiken of eens een gesprek willen hoor ik het wel.
   De tocht van Bart in de Vogezen is een mooie start om de ervaring te krijgen.

 3. H@nne zegt:

  klopt het dat je langs de Franse kust wel altijd een tentje mag opzetten op het strand?

 4. Bart zegt:

  Dat klopt zeker niet, in Frankrijk is de regel meestal dat je een uur verwijdert moet zijn van de bewoonde wereld bij vanavond… dat is aan de kust nooit het geval.

 5. koen zegt:

  vind de uurregeling belachelijk.. bij ons in hoogstraten is er een bivakzone waar je vroeger 2 dagen mocht kamperen, nu hebben ze dat terug geschroefd naar 1 dag (zelfs nog niet eens 1 dag.. je mag pas vannaf 18u op het terrijn en je moet er al om 10u weg zijn).. omdat er in het verleden teveel afval werd achter gelaten.. nu vind ik dat helemaal niet eerlijk tegenover bivakkers zoals ik. dus ik vind dat mensen die het goed voorhebben met de natuur een allround vergunning zouden moeten kunnen krijgen, waar instaat dat de vergunninghoudende verandwoordelijk is en zich respecteerd aan de regels van het terrein.. je moet de meeste plaatsen toch boeken dus u adres en info hebben ze zoiezo als er iets niet in orde is..

  koen.

  1. Het is inderdaad triest dat degen die het goed voorhebben moeten boeten voor de anderen, die dikwijls niks te maken hebben met outdoor activiteiten

Geef een reactie

[instagram-feed]